Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

…daar staat Hulza (Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië) voor…

Hulza is een particuliere stichting en is opgericht in 1998 door Monique Smiers. De aanleiding hiervoor was de ondersteuning van een kraamkliniek in Hoi An in de Quang Nam provincie in Centraal Vietnam. Hiervoor waren hulpgoederen, zoals medische instrumenten, medicijnen en dekens ingezameld.

Hulza ondersteunt, in Hoi An en in de omgeving, veel scholen met hulpgoederen, lesmateriaal en uniformen voor de kinderen. Daarnaast heeft de stichting het Rode Kruis en een tehuis voor gehandicapten en bejaarden ondersteund. En in samenwerking met de Vrouwenunie ook arme gezinnen op het platteland en in de visserij kunnen helpen, door het organiseren van voedselpakketten, dekens en mosquito netten.

Naast de ondersteuning in Hoi An en omgeving, richt de stichting zich ook op bevolkingsgroepen in een achterstandspositie, met name de bevolkingsgroepen in het Tây Giang district in de provincie Quang Nam. De laatste twee jaar zijn in dit district veel scholen ondersteund met hulpgoederen. In de komende jaren zal deze ondersteuning meer worden uitgebreid.

Stichting Hulza maakt een verschil door bij te dragen aan de verbetering van de leef – en leeromstandigheden van velen.

De financiële middelen van de stichting komen voort uit donaties.

PARTICULIER ORGANISATIE

De stichting kenmerkt zich door haar kleinschaligheid, onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar in een kort tijdsbestek en bieden rechtstreekse ondersteuning. Wij willen dit op een effectieve en kostenbesparende manier realiseren, zodat de beschikbare financiële middelen besteed worden voor hulpgoederen en financiering van projecten voor de mensen in Hoi An en in de regio. Het doel waarvoor de donateur het geschonken heeft!

HULPGOEDEREN WORDEN TER PLAATSE INGEKOCHT

Opslag hulpgoederenHulza is van mening dat het effectiever is om ter plaatse de benodigde goederen in te kopen. Door op deze manier te werken en de goederen niet vanuit Nederland te laten versturen, scheelt dit hoge transportkosten. Op deze wijze houden we de kosten zo laag mogelijk en wordt ook de lokale economie gestimuleerd.

LAGE OVERHEAD

Truck met hulpgoederenEenmaal per jaar wordt er een bezoek gebracht aan Hoi An om verschillende projecten in de regio te starten en te realiseren. De voorbereidingen worden grotendeels van te voren gedaan. Alle bestuursleden en ook de contactpersoon in Hoi An dragen op vrijwillige basis bij. Natuurlijk worden er kosten gemaakt, daar ontkomen wij niet aan. Maar wij hechten er grote waarde aan om die kosten zo laag mogelijk te houden.