Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan de verbetering van de leef- en leeromstandigheden van bevolkingsgroepen in Vietnam. Met name de mensen waarvoor de economische ontwikkeling achterblijft, zoals arme gezinnen op het platteland en in de visserij in de omgeving van Hoi An. Daarnaast worden veel scholen in de bergdorpen in het Tây Giang district, gelegen in de Quang Nam provincie, ondersteund met hulpgoederen. In de komende jaren zal de stichting steeds meer projecten in deze afgelegen gebieden ontwikkelen.

Ook zal er meer aandacht besteed worden aan microkrediet projecten. I.s.m. het Medisch Comité Nederland Vietnam is een eerste start gemaakt met een microkrediet project in het Binh Dai district in de provincie Ben Tre,  in de Mekong Delta.

Na elk bezoek aan Vietnam wordt een nieuwsbrief gemaakt voor de donateurs. Voor meer informatie over de gerealiseerde projecten zijn alle nieuwsbrieven, van de afgelopen jaren, te downloaden.

Monique Smiers, voorzitter

Inèza Messack, secretaris / penningmeester

Mieke Schuren, algemeen bestuurslid