Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…

Wilt u ook doneren? Dat kan…

De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit giften en particuliere donaties, waar wij heel blij mee zijn. Wij willen ons blijven inzetten voor bevolkingsgroepen in Vietnam, die onze hulp hard nodig hebben. Met name de etnische minderheden in de bergdorpen in de provincie Quang Tri, afgelegen scholen en dorpen in de Quang Nam provincie en in de provincie Ben Tre en voor kinderen getroffen door en geïnfecteerd met HIV/AIDS.

Door middel van onze nieuwsbrieven en foto’s willen wij u een indruk geven over gerealiseerde en lopende projecten. Sinds 2007 is de stichting als ANBI geregistreerd, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is. Als u wilt doneren kunt u dit doen door geld over te maken op onderstaande rekening.

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (Stichting Hulza)

Franciscus van Assisiëlaan 111

1185 CH Amstelveen

Rekeningnummer NL80ABNA051.28.57.326

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun.

Monique Smiers, namens Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië