VAN START…

Tijdens mijn rondreis door Vietnam in 1993 verbleven wij een aantal dagen in Hoi An, een klein vissersdorp aan de kust van Vietnam. Samen met Anuschka, de reisleidster, kwam ik op een ochtend, al wandelend door het dorpje, terecht in een kraamkliniek. Ik was enorm onder de indruk; een paar ruimtes, maar geen apparatuur. Wat er was aan materiaal, was zodanig verouderd dat je niet kon spreken van een kliniek met faciliteiten. Een ‘verloskamer’ waar alleen een oud bed stond. Britsen voor de vrouwen die moesten bevallen of net een bevalling achter de rug hadden. Geen dekens, kussens e.d., al met al enorm primitief.

Na mijn reis bleef Vietnam altijd in mijn gedachten. Ik wilde een bijdrage leveren, maar hoe? In 1997 ben ik uiteindelijk een project gestart voor de kraamkliniek. Allereerst zocht ik contact met Anuschka, zij was bereid om voor mij te onderzoeken of de kliniek nog wel bestond. Haar volgende reis was gepland voor december 1997, dit kwam natuurlijk heel goed uit. Het was dan ook geweldig om na een paar maanden te horen dat de kliniek er inderdaad nog was en dat een lijst met benodigdheden naar mij toe zou komen. Met deze informatie ging ik verschillende instanties af die mij zouden kunnen helpen.

Tegelijkertijd had een aantal mensen ook wat speurwerk gedaan om goederen te verzamelen. Het was natuurlijk heel belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden en toch zoveel mogelijk goederen te verzamelen, die nodig waren. Vanuit een ziekenhuis werden ook gratis goederen beschikbaar gesteld. Dit hele traject moest plaatsvinden in mijn vrije tijd en nam enige maanden in beslag, maar uiteindelijk was de inhoud van de lijst voor 98% compleet. Aangezien het belangrijk was om een contactpersoon ter plekke te vinden, zocht ik contact met een andere reisleidster. Tijdens een van haar reizen heeft zij twee nichtjes ontmoet, die bereid waren om mij de nodige ondersteuning te geven. Dat was natuurlijk fantastisch, aangezien daardoor een aantal zaken een stuk makkelijker zouden zijn. Via een e-mail uit Vietnam werd ik voorgesteld aan Phi en Linh. Op deze manier kreeg ik de informatie die nodig was en ging ik aan de slag.

Door een kledingactie en een aantal spontane donaties was er een bedrag tot stand gekomen, waarvoor in 1998 een stichting werd opgericht, de Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië (Hulza)

Na enkele maanden volgde het traject transport. Ook dit moest natuurlijk goed worden onderzocht om de zending op de juiste plek te krijgen. Mijn broer Michel heeft mij in dit hele traject enorm ondersteund. Via de organisatie World Bagage Services op Schiphol werd een deel van de goederen verzonden, zo’n 45 kg. Deze organisatie kon het zo regelen dat de zending via Parijs doorgevlogen werd naar Saigon (Ho Chi Minh City). Daar vandaan zouden de goederen doorgezonden worden naar Danang Airport, 30 km. ten noorden van Hoi An. Hier kon de zending dan worden afgehaald, uiteraard met de benodigde papieren. Ik vond het heel belangrijk dat de zending op de goede plek terecht zou komen en besloot om zelf naar Hoi An te gaan. Het leuke van mijn beslissing was dat mijn broer, enthousiast over dit project, zich spontaan aanmeldde om met mij mee te gaan. Het overige deel van de zending namen wij zelf mee. En zo vertrokken wij op 15 december 1998 naar Parijs en via Bangkok naar Hanoi, Noord Vietnam. Daar verbleven wij ’n paar dagen om medicijnen, die ook nodig waren, te organiseren bij het ziekenhuis en apotheek in Hanoi.

En zo ging Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië (Stichting Hulza) van start…In de nieuwsbrief van 1999 kunt u het hele verslag lezen.

Monique Smiers

Voorzitter

Bestuur

Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië (Stichting Hulza) heeft een toegewijd bestuur en bestaat uit de volgende leden:

Monique Smiers

Voorzitter

Mieke Werker – Schuren

Penningmeester

Rosanne van Putten

Secretaris

Wendy Dings – Geraads

Algemeen Bestuurslid

Karin Vlug

Algemeen Bestuurslid

Beleidsplan 2023 – 2026

Introductie

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (Hulza) is een particuliere stichting, opgericht in 1998. De aanleiding voor deze oprichting was de ondersteuning van een kraamkliniek in Hoi An in de Quang Nam provincie in Centraal Vietnam. Hiervoor waren hulpgoederen, zoals medische instrumenten, medicijnen en dekens ingezameld.

In het begin heeft de stichting in Hoi An en omgeving veel lagere scholen ondersteund met hulpgoederen, lesmateriaal, uniformen en dergelijke. Daarnaast heeft de stichting het Rode Kruis en een tehuis voor gehandicapten en bejaarden ondersteund met hulpgoederen. En in samenwerking met de lokale Vrouwenunie heeft zij ook arme gezinnen op het platteland en in de visserij kunnen helpen, door het organiseren en verstrekken van voedselpakketten, dekens en muskietennetten.

De stichting kenmerkt zich door haar kleinschaligheid, onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar in een kort tijdsbestek en bieden rechtstreekse ondersteuning. Wij willen dit op een effectieve en kostenbesparende manier realiseren, zodat de beschikbare financiële middelen besteed worden voor hulpgoederen en financiering van projecten voor de mensen in Hoi An en in de regio. Het doel waarvoor de donateur het geschonken heeft!

De stichting richt zich voornamelijk op:

– het bamboe project van de BRU- van Kieu etnische minderheid in het Huong Hoa district.

– het trainingsprogramma en ontwikkeling voor kinderen met HIV/AIDS in Danang

– het microfinancieringsprogramma voor vrouwen in Ben Tre, Binh Dai district, de Thoi Lai Commune

– hulpgoederen voor de scholen in de bergen van het Tây Giang district, Quang Nam Provincie

Het microfinancieringsprogramma gebeurt in samenwerking met het Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV) Zo ook het programma voor de vrouwen van de BRU-van Kieu etnische minderheid. En het trainingsprogramma voor kinderen met HIV/AIDS i.s.m. het Viet Nam Health Improvement Project (VNHIP)

Missie, Visie en Ambities (Doelstelling)

Ondanks de economische groei wereldwijd, profiteert een groot aantal mensen in Vietnam niet van deze positieve ontwikkeling. Zij zijn structureel uitgesloten van de kansen op betere leer- en leefomstandigheden. Redenen van deze uitsluiting zijn legio; etniciteit, afgelegenheid, opleidingsachterstand, politieke besluiten enz. enz.

Er zijn vier projecten, waar de stichting zich in de komende jaren op zal blijven richten en verder zal uitbouwen. Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië maakt het verschil, door bij te dragen aan de verbetering van de leef – en leeromstandigheden van de vele achtergestelden in Vietnam.

Project 1: Ondersteuning aan en ontwikkeling van de BRU-van Kieu en Paco etnische minderheid.

In 2019 heeft Hulza de BRU-van Kieu gemeenschap voor het eerst bezocht. Om meer voor de vrouwen te kunnen betekenen ondersteunt de stichting sinds 2019 het bamboe project, het maken van bamboe producten in het Huong Hoa district in de provincie Quang Tri.

Naast het bamboe project worden sinds 2022 nog drie projecten ondersteund:

  • Het produceren en verwerken van gedroogde bamboescheuten voor de verkoop aan de voedselmarkten

  • Het gebruik van de zaden (black locust seeds) van de Gleditsiaboom (een soort Christusdoorn) voor het produceren van natuurlijke haarverzorgingsproducten

  • Het ontwikkelen en ondersteunen van eco toerisme en het coachen van vrouwen uit de dorpen Chenh Venh en Trang Ta Puong. Het doel is het genereren van alternatieve inkomens voor de lokale bevolking waarin vrouwen een belangrijke rol spelen.

  • De stichting zal in de komende jaren de etnische minderheden in het Huong Hoa district blijven ondersteunen.

Project 2: Kinderen met HIV/AIDS

In 2017 is gestart met een programma voor kinderen met HIV/AIDS, dit in samenwerking met dr. Ho Sy Quang van het Viet Nam Health Improvement Project (VNHIP) in Danang en e.o. in de provincie Quang Nam

Veel kinderen die aan HIV/AIDS-ziekte lijden zijn vaak wees aangezien zij een of beide ouders verloren hebben aan dezelfde ziekte. Deze kinderen wonen merendeel bij familieleden of in een opvanghuis.

In Vietnam is er veel angst/misverstand en onbegrip voor deze ziekte.

De kinderen die getroffen zijn door deze ziekte worden veelal verstoten door hun gemeenschap, met als gevolg dat zij hun vertrouwde omgeving dienen te verlaten om elders onderdak te vinden, dit vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en weten ze niet om te gaan met hun ziekte en haar omgeving.

Om deze kinderen te helpen, ze weerbaarder te maken en een positiever toekomstbeeld te geven, ondersteunt de stichting het VNHIP financieel op het gebied van training, ontwikkeling en onderwijs. Dit programma zal ook de komende jaren ondersteund worden door de stichting.

Project 3: Microfinancieringsprogramma ‘Vrouwen in Beweging’

In 2016 is een start gemaakt met het microfinancieringsprogramma ‘Vrouwen in Beweging’ voor arme vrouwen in de Thoi Lai Commune in de provincie Ben Tre.

Door middel van het microkrediet hebben de vrouwen in de Thoi Lai Commune kunnen investeren in zeer grote volumineuze watercontainers om het regenwater op te vangen, hetgeen heel hard nodig is. Naast de armoede in dit gebied is er een extra groot probleem “ het te zoute water”. Door te weinig regenval is de waterstand in de rivieren veel te laag met als gevolg “zout/brak water” wegens het zeewater dat in de delta opdringt.

In de afgelopen jaren hebben steeds meer vrouwen zich aangesloten bij het microfinancieringsproject. Dit project zorgt voor geschikte leningen om te investeren in kleine bedrijfjes waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en nieuwe kansen vinden. De Women Union in Ben Tre begeleidt deze vrouwen waar mogelijk door maandelijkse bijeenkomsten te organiseren en de vrouwen te bezoeken. Het project heeft al veel levens van arme vrouwen in de Thoi Lai gemeenschap op een positieve wijze veranderd.

Project 4: Scholen en bevolking in Tây Giang, Quang Nam Provincie

Veel bevolkingsgroepen in de bergen leven in een achterstandspositie, zoals de etnische minderheid Katu in het Tây Giang district in de provincie Quang Nam. De laatste jaren heeft de stichting in dit district scholen ondersteund met hulpgoederen. De komende jaren zal deze ondersteuning worden voortgezet en uitgebouwd. Tegelijkertijd stelt de stichting zich ook ten doel, de komende jaren, meer aandacht te besteden aan de arme vrouwen/gezinnen in dit gebied, dit door middel van ondersteuning met goederen zoals, dekens, voedsel en kleding. De stichting hoopt volgend jaar dit gebied weer te kunnen bezoeken.

Algemene contacten en contactpersonen

–      Project 1: Etnische minderheden in het Huong  Hoa district

       (contact: Mr. Dinh Dai Nguyen / MCNV)

–      Project 2: Kinderen met HIV/AIDS

       (contact: Mr. Tran Duy / VNHIP)

–      Project 3: Microkrediet Thoi Lai Commune in Ben Tre

       (contact: Mr.Tran le Hieu / MCNV)

–      Project 4: Scholen in Tây Giang

       (contact: Mr. Ky)

Algemeen contact in Vietnam:

–      Women Union Hoi An

       (contact: Mrs.Phi Hoang Phung)

Algemeen Projectbegeleiding

De stichting streeft ernaar jaarlijks een bezoek te brengen aan al haar projecten in Vietnam. Tevens worden projecten die in het verleden zijn uitgevoerd bezocht, dit is feitelijk een voortgangscontrole waarbij nagegaan wordt in hoeverre het project voldaan heeft aan de verwachting van de stichting.

De vaste contacten in Vietnam (zie tevens bij Algemene contacten en contactpersonen) bezoeken de lopende projecten op halfjaarbasis, of indien nodig frequenter en doen verslag aan het bestuur via mailverkeer en online meetings.

Publiciteit:

      –   Verspreiden nieuwsbrief op website en aan donateurs

      –   Sociale Media (in ontwikkeling)

      –   Directe contacten met overige stichtingen en particulieren

Inkomsten:

De financiële middelen van de stichting komen voort uit

      –   Vaste donateurs

      –   Legaten

      –   Incidentele eenmalige giften

Beloningsbeleid

Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Alle donaties en financiële bijdragen komen rechtstreeks ten goede van de, door de stichting, aangewezen projecten.

Financieel Beleid

      –   Geen beleggingen in aandelen of obligaties noch in derivaten

      –   Uitsluitend gebruik van courante werk- en spaarrekeningen op Nederlandse- en/of door Nederland erkende buitenlandse banken

      –   Opbrengsten worden zoveel mogelijk in het jaar van toekenning aangewend aan aangewezen projecten. In ieder geval komt de toekenning ten laste van de resultatenrekening in het jaar van toekennen.

      –   Boekhouding en het jaarverslag worden gevoerd en opgesteld conform richtlijn RJ650

      –   Operationele risico’s worden beperkt door adequate interne controlemaatregelen en functiescheiding

      –   Aan beheer en administratie worden de kosten toegekend die actueel nodig zijn om de organisatie adequaat te laten  functioneren.  Hierdoor worden kostenposten -indien nodig- gesplitst naar verschillende bestedingen.

De Belastingdienst heeft de stichting de ANBI– Beschikking toegekend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Algemene gegevens:

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië is opgericht op 20 april 1998

De statuten zijn gewijzigd op 15 september 1998

Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KvK): 33302558

Het RSIN nummer van de belastingdienst: 8069.64.753

Het rekeningnummer van Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië: NL80ABNA051.28.57.326