NIEUWSBRIEF 2023

Microfinancieringsproject ‘Vrouwen in Beweging’, Thoi Lai gemeenschap in de provincie Ben Tre.
In de afgelopen jaren hebben steeds meer vrouwen zich aangesloten bij het microfinancieringsproject. Dit project zorgt voor geschikte leningen om te investeren in kleine bedrijfjes waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en nieuwe kansen vinden.


NIEUWSBRIEF 2022

Mooie stapjes vooruit voor kinderen met HIV/AIDS. Ondanks de pandemie in de afgelopen jaren heeft onze samenwerking met VNHIP veel gebracht voor kinderen met HIV/AIDS.


NIEUWSBRIEF 2021

In dit verslag leest u de laatste updates van een drietal projecten, die de stichting al een aantal jaren ondersteunt.


NIEUWSBRIEF 2020

In dit verslag vindt u een update van een tweetal projecten. Ondanks een moeilijk jaar zijn er toch geweldige stappen gezet.


NIEUWSBRIEF 2019

De BRU-van Kieu, een van de etnische minderheidsgroepen, woont voornamelijk in de bergachtige gebieden van de centrale provincie Quang Tri. De groep woonde oorspronkelijk in het centrale deel van Laos en verhuisde naar Vietnam gedurende historische veranderingen, waar het westelijk deel van Quang Tri mee te maken had. De groep vestigde zich in het gebied rondom de berg Kieu en werd later vernoemd naar deze berg.


 • NIEUWSBRIEF 2018

  In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag van het microkredietprogramma in het dorp Thoi Lai, Binh Dai district, provincie Ben Tre. De voortgang en de uitbreiding ervan binnen de gemeenschap vanuit het financieringsfonds van Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (HULZA). Opgesteld door Tran Le Hieu, senior program coördinator MCNV (Medisch Comité Nederland Vietnam). Daarnaast een persoonlijk verslag van Pamela Wright, voormalig directeur MCNV. Tijdens haar reis door Vietnam heeft zij het project bezocht.


 • NIEUWSBRIEF 2017

  Ben Tre provincie is een arme provincie in de Mekong Delta van Vietnam. De belangrijkste inkomstenbron van arme mensen die op het platteland leven, komt uit de landbouwproductie. Het verbouwen van rijst, het telen van fruit en het houden van dieren zijn de meest voorkomende mogelijkheden om in de levensbehoefte te voorzien. Deze bedrijfjes zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een microkrediet biedt de mogelijkheid voor de arme vrouwen…


 • Nieuwsbrief 2016

  Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië heeft al lange tijd de wens om microkrediet projecten te starten. De afgelopen twee jaar is er regelmatig contact geweest met het Medisch Comité Nederland Vietnam in Amsterdam. De stichting heeft een tweetal projecten bezocht. Dit was een belangrijk onderdeel van de geplande reis naar Vietnam in april dit jaar; om te zien, te horen en te ervaren hoe reeds opgezette microkrediet projecten lopen en zich ontwikkelen.


 • Nieuwsbrief 2015

  Dit bezoek is geheel gewijd aan het ondersteunen van scholen in de bergdorpen. In overleg met onze contactpersoon Phi en de CEO Mr. Ky, van het kantoor voor onderwijs in het Tây Giang district, hebben wij een programma samengesteld om zeven scholen van hulpgoederen te voorzien. Door een inventarisatie per school hebben wij veel goederen kunnen realiseren.


 • Nieuwsbrief 2014

  De bewoners van de bergdorpen ondervinden nauwelijks ondersteuning. De stichting wil naast de projecten, die worden gerealiseerd in Hoi An en omgeving, een start maken met projecten in de bergdorpen. Tijdens dit eerste bezoek zijn de projecten gericht op scholen in de bergdorpen. Voor vier scholen is  een inventarisatie gemaakt en zo is een eerste stap gezet om hier de mensen te ondersteunen.


 • Nieuwsbrief 2011-2012

  Tijdens het speciale bezoek in december 2011 is de My Book Buddy schoolbibliotheek geopend in de Phu Dong School in Hoi An. En…wat was dat een groot feest! Alle kinderen en leerkrachten hadden zich verzameld op het schoolplein, het was een geweldige ontvangst. De toespraken voorafgaand aan de vlagceremonie waren bijzonder, een fotograaf was ter plekke om alles op foto en film vast te leggen.


 • Nieuwsbrief Hoi An Vietnam 2010

  Op het platteland wonen veel gezinnen die het heel erg moeilijk hebben, waarvan een aantal tijdens dit bezoek zijn ondersteund. Er is een inventarisatie gemaakt en er zijn  twintig gezinnen opgenomen in het rijstproject. Dit houdt in, dat deze gezinnen tot eind december 2010 elke maand 10 kg rijst ontvangen. Het zijn gezinnen waarvan één ouder of beide ouders zijn overleden.


 • Nieuwsbrief Hoi An 2008

  Op scholen zijn uniformen nog altijd verplicht. Voor bijeenkomsten zijn er speciale uniformen, deze zijn meer uitgewerkt dan het dagelijkse schooluniform. Voor twee scholen heeft de stichting deze uniformen aangeschaft. De scholen houden deze uniformen in beheer en worden door de kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, gedragen en daarna weer ingeleverd.


 • Nieuwsbrief Vietnam 2006

  Voor het Trung Tam Xa Hoi tehuis zijn nieuwe 3-delige eetketeltjes aangeschaft, waarin de maaltijd voor de honderd bewoners voor die dag worden bewaard. De maaltijd wordt regelmatig verzorgd door onze contactpersoon in Hoi An. Een groot aantal gehandicapten en bejaarden zijn bedlegerig, de winters kunnen voor hen flink koud zijn en waarvoor elektrische kacheltjes zijn aangeschaft.


 • Nieuwsbrief Vietnam 2004

  Ook in Vietnam neemt de computer inmiddels een plaats in, binnen het dagelijkse leven. Hoewel de computer nog lang niet zo is ingeburgerd als bij ons in het Westen, wordt door een aantal scholen een begin gemaakt met het gebruik van een computer voor administratieve en onderwijsdoeleinden. Voor speciale studieprojecten heeft de stichting voor een aantal scholen heeft de stichting een eenvoudige computer aangeschaft.


 • Nieuwsbrief Vietnam 2001

  Het Hoi An Social Centre, het Trung Tam Xa Hoi tehuis, is op initiatief van twee lichamelijk gehandicapte mannen opgericht in de tweede helft van de jaren 90. Het tehuis biedt op dit moment onderdak aan zo’n honderd lichamelijk en geestelijk gehandicapten en bejaarden, welke geen familie hebben die voor hen kan of wil zorgen.


 • Nieuwsbrief 1999

  Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van onze Stichting met verslagen en vertellingen van het project ten behoeve van het Maternity Hospital in Hoi An ( Vietnam ). Met dankzegging aan alle enthousiaste mensen die ondersteuning hebben gegeven aan dit project. Zonder hen was dit project niet tot stand gekomen.