Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…


De Belastingdienst heeft de stichting de ANBI– Beschikking toegekend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Algemene gegevens:

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië is opgericht op 20 april 1998

De statuten zijn gewijzigd op 15 september 1998

Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KvK): 33302558

Het RSIN nummer van de belastingdienst: 8069.64.753

Het rekeningnummer van Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië: NL80ABNA051.28.57.326

Postadres:

Franciscus van Assisiëlaan 111, 1185 CH Amstelveen

Tel. +31 6 22 40 07 63

Email: info@hulza.nl

Website: www.hulza.nl